Dit is de privacyverklaring van ‘Webbekomedie vzw’, gevestigd te 3290 Webbekom aan de Webbekomstraat 119 (hierna: Webbekomedie vzw), www.webbekomedie.be.

TOEPASSELIJKHEID

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via het contactformulier of reservaties die u plaats via onze website. Wij hechten groot belang aan de privacy van onze klanten en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Webbekomedie is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat alleen wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke
manier. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. In deze privacyverklaring leggen wij u uit welke gegevens wij verwerken en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.

OVERZICHT PERSOONSGEGEVENS

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres

DOEL EN GRONDSLAGEN VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

De persoonsgegevens die hierboven vermeld worden bij ‘overzicht persoonsgegevens’, worden gevraagd en verwerkt bij het plaatsen van een reservatie via www.webbekomedie.be voor een van onze voorstellingen of bij het abonneren op onze digitale nieuwsbrief. Ze worden gebruikt met als doel het informeren van medewerkers, leden, bezoekers en geïnteresseerden van Webbekomedie vzw of om een vlotte reservatie te garanderen bij het bijwonen van een toneelvoorstelling. De persoonsgegevens zullen uitsluitend voor deze toepassingen gebruikt worden.

VERWERKING EN BEWARING PERSOONSGEGEVENS

De persoonsgegevens zullen verwerkt en bewaard worden door de medewerkers van Webbekomedie vzw die verantwoordelijk zijn gesteld voor het opstellen van de nieuwsbrief, het behandelen van de reservaties en het ontwerpen van www.webbekomedie.be. Om de persoonsgegevens te bewaren wordt gebruik gemaakt van de hiervoor bestemde toepassingen die aangeboden worden op het website building platform www.wix.com en de toepassingen in het Microsoft Office pakket om de reservaties op naam op te slagen tijdens de periode die bestemd is voor reservaties en gedurende de maand dat de voorstellingen plaatsvinden. Hierna neemt Webbekomedie vzw en haar medewerkers die hiervoor verantwoordelijk werden gesteld afstand van de bewaring van de persoonsgegevens, behalve wanneer de bezoekers uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven om op de hoogte te blijven van berichten van Webbekomedie vzw zoals de digitale nieuwsbrief. Net zoals de persoonsgegevens van geïnteresseerden bewaard zullen worden zolang als zij hier uitdrukkelijk toestemming voor hebben gegeven.

VERWIJDEREN PERSOONSGEGEVENS

Bezoekers, medewerkers en geïnteresseerden van Webbekomedie vzw worden ten aller tijde ter beschikking gesteld van de optie om afstand te nemen van het bewaren en beheren van hun persoonsgegevens door Webbekomedie vzw. Dit wil zeggen dat zij na opzegging de digitale nieuwsbrief van Webbekomedie vzw niet langer zullen ontvangen en niet meer telefonisch gecontacteerd kunnen worden in verband met reservaties van een voorstelling. De aanvraag voor het verwijderen van persoonsgegevens gaat simpelweg door het contacteren van Webbekomedie vzw of een van hun medewerkers of via de hiervoor bestemde link op www.webbekomedie.be.