2022 Rare kwasten op jenever

Het al wat oudere echtpaar Cannol betrekt een huurhuisje op het platteland. Ze genieten van de dagelijkse beslommeringen en leven voor deel van het verkopen van gevonden en gekregen voorwerpen. Elke vorm van hygiëne is hen vreemd. Ze menen het niet zo proper wat betreft kleding en manieren, maar… ze zijn gelukkig. Als ze het ook nog vertikken om hun huishuur te betalen, maar daar tegenover toch elke financiële steun van het plaatselijk OCMW weigeren, is dat voor velen een raadsel.

Vanaf de dag dat ze nieuwe buren krijgen, spelen zich de meest vreemde toestanden af! Waarom brandt er ’s nachts licht bij het echtpaar Cannol? En waar kan men de stank thuiswijzen die hier constant in de lucht hangt?